स्रष्टिचक्र

"स्रष्टिचक्र : आत्मा, मन, तन, पृथ्वी, ब्रम्हांड, परमात्मा !"
आचार्य उदय